Relatietherapie

 

Relatieproblemen zijn vaak het gevolg van een verstoorde communicatie binnen de relatie waardoor de partners langs elkaar heen gaan leven, zich gevoelsmatig niet meer met elkaar verbonden voelen en er een tekort aan intimiteit kan ontstaan.

Relatietherapie vanuit de haptonomie richt zich op bewustwording en herkenning van gevoelens, lichameljke reacties  en patronen die bij de partners en hun relatie spelen. Door middel van gesprekken en ervarings-oefeningen kan men gaan ervaren hoe een ieder met het eigen gevoel omgaat en hoe men zich van daaruit verbind met de partner. Door de ervarings-oefeningen worden juist de lichamelijke en emotionele reacties duidelijk welke in een gesprek vaak niet opgemerkt of benoemd worden.

Tijdens de relatietherapie werken we aan het verkrijgen van inzichten over:

  • Hoeveel ruimte neem je in en hoeveel ruimte heb je nodig, hoe ervaar je het als je partner ruimte inneemt?
  • Kun je je grenzen voelen en aangeven, hoe voelt het voor je als je partner grenzen stelt?
  • Hoe uit je je gevoelens en wat doet het met je als je partner gevoelens uit?
  • Wat is je persoonlijke behoefte, kun je deze herkennen en duidelijk maken aan je partner? Word je daarin ook gehoord door je partner?
  • Wat zijn de communicatieve patronen (verbaal en non-verbaal) binnen de relatie?
  • Wat zijn de blokkades in de relatie en wat zijn de oorzaken hiervan.

 

Dit zijn slechts enkele voorbeelden maar de rode draad is steeds het gaan herkennen en erkennen van eigen patronen en de patronen die in de relatie spelen.

 

Thema’s die hierbij een rol kunnen spelen zijn b.v. macht en onmacht, (on)vrijheid, (on)afhankelijkheid, nabijheid en vertrouwen, intimiteit en seksualiteit.

 

Werkwijze

 

In de 1e sessie bespreken we wat jullie vraag is en bespreken we de doelen en wensen. De eerste sessie wordt afgesloten met een ervarings-oefening waarbij de patronen van jullie relatie zichtbaar worden. In de vervolg sessies staan gesprekken en ervaringsoefeningen centraal. Hierdoor worden gedachten en gevoelens inzichtelijk gemaakt waardoor er duidelijkheid ontstaat hoe je, vanuit je eigen gevoel, in de relatie staat en hoe jullie als partners samen in de relatie staan.

 

Ik begeleid dit proces en draag er zorg voor dat de gevoelens en emoties op een veilige manier geuit en onderzocht kunnen worden.

 

Overige informatie

 

In 2012 heb ik de 2 jarige specialisatie haptotherapie en relatie problematiek afgerond aan de academie voor haptonomie in Doorn, gevolgd door een nascholing, specifiek gericht op sexualiteit.

Voor informatie over aanmelding, vergoedingen en dergelijke: zie de informatie-pagina.

Voor het informatie over privacy en bewaarde gegevens (in het kader van de wet AVG) zie de Privacyverklaring.

Voor meer informatie over haptotherapie in het algemeen: zie de website van de Vereniging van Haptotherapeuten.

 

Contact

Erika Mesters

Lootsstraat 35
1053 NV Amsterdam
T. 020-6851394
M. 06-28519714
E. info@haptotherapie-oudwest.nlAfspraak maken

Referentie

“Erika biedt een veilige plek om aan jezelf te werken. Het in contact komen met je lichaam en gevoel heeft me nieuwe inzichten gegeven”