Haptotherapie

Haptotherapie

In onze moderne wereld wordt sterk de nadruk gelegd op het verstand, het denken en het presteren. Wat iemand voelt lijkt minder van belang. Door het wegstoppen (of negeren) van gevoel en gevoelens kunnen allerlei klachten ontstaan. Haptotherapie kan helpen om je bewuster te maken van je gevoel, om zo een betere balans tussen voelen, denken en handelen te ontwikkelen.

Haptotherapie is een persoonsgerichte therapie met als uitgangspunten ervaren en voelen.

Door gesprekken, ervaringsoefeningen en affectieve aanraking (vaak terwijl je op de behandelbank ligt), krijg je de mogelijkheid om meer in contact te komen met je emoties, je gevoel en gevoelsbewegingen. Zo kun je weer herkennen wat voor signalen jouw lijf je geeft en de betekenis die dit voor je heeft. Je kunt gaan herkennen wanneer je je bijvoorbeeld afsluit of juist tè open stelt, wanneer je blokkeert of wat je reactie is als je teveel onder druk staat.  Herkennen wanneer je verdrietig, bang, boos of blij bent. Door het luisteren naar de signalen van je lichaam, kun je gaan handelen naar wat je voelt en verantwoording nemen voor je eigen gevoel. Dit stelt je in staat om (onverwerkte) emoties te verwerken, te gaan vertrouwen op je eigen gevoel en keuzes te maken die overeen komen met je gevoel.

Haptotherapie helpt bij het vinden van een balans tussen ratio en gevoel.

Indicaties voor haptotherapie

Haptotherapie kan helpen bij klachten die te maken hebben met

  • lichamelijke en/of geestelijke overbelasting, stress, overspannenheid, burn-out
  • lichamelijke klachten met een mogelijke psychosomatische oorzaak
  • het herkennen en uitdrukken van gevoelens
  • het aangeven van grenzen
  • moeite met het aangaan van relaties
  • negatief zelfbeeld, minderwaardigheidsgevoel
  • moeite met sexualiteit, intimiteit en nabijheid
  • acceptatie of verwerken van een verlies, trauma, ziekte of handicap
  • gevolgen van misbruik en verwaarlozing
  • verandering naar een andere levensfase (puberteit, volwassen worden, middelbare leeftijd, ouderdom)

Werkwijze

Na de aanmelding maken we een afspraak voor een intake gesprek. Tijdens het intake gesprek bespreken we uitgebreid de hulpvraag en stellen we de behandeldoelen op.  Na drie sessies vindt er een evaluatiegesprek plaats waarin we bespreken of haptotherapie de passende therapie voor je is.

In het algemeen is de behandelfrequentie in eerste instantie wekelijks en zal daarna liggen op één keer in de twee of drie weken.

Na de eerste drie sessies en bij het beëindigen van de therapie zorg ik (alleen met toestemming van de client) voor verslaglegging naar de verwijzer. Overleg met verwijzer of andere behandelaars vindt eveneens alleen plaats na toestemming.

Overige informatie

Voor informatie over aanmelding, vergoedingen en dergelijke: zie de informatie-pagina.

Voor het informatie over privacy en bewaarde gegevens (in het kader van de wet AVG) zie de Privacyverklaring.

Voor informatie over mijzelf en mijn specialisaties: zie de pagina wie is Erika Mesters.

Voor meer informatie over haptotherapie in het algemeen: zie de website van de Vereniging van Haptotherapeuten.

Contact

Erika Mesters

Lootsstraat 35
1053 NV Amsterdam
T. 020-6851394
M. 06-28519714
E. info@haptotherapie-oudwest.nlAfspraak maken

Referentie

“Erika biedt een veilige plek om aan jezelf te werken. Het in contact komen met je lichaam en gevoel heeft me nieuwe inzichten gegeven”