Informatie

Aanmelden

Voor het maken van een afspraak is geen verwijzing nodig. Aanmelden kan telefonisch of per email. Als ik aan het werk ben neem ik de telefoon niet aan, bij inspreken van de voice mail neem ik uiterlijk binnen 3 werkdagen kontakt op.

Kosten & Vergoedingen

Tarieven per 01-01-2023

Een vrijblijvend oriënterend kennismakingsgesprek gesprek (duur ongeveer 15 minuten) is op verzoek mogelijk, hieraan zijn geen kosten verbonden. Vermeld bij het maken van een afspraak dat het om een kennismakingsgesprek gaat.

Kosten individuele haptotherapeutische sessie bedragen € 95 en duurt 50 tot 60 minuten. Voor de intake geldt hetzelfde tarief.

Kosten relatietherapie bedraagt €120 per sessie en duurt 60 minuten. Voor de intake geldt hetzelfde tarief. Als de relatietherapie meer tijd nodig heeft wordt het tarief aangepast.

Facturering vindt maandelijks plaats. De factuur dient binnen 14 dagen te worden voldaan.

Afspraken die niet kunnen worden nagekomen dienen uiterlijk 24 uur van te voren te worden afgezegd en zullen dan niet in rekening worden gebracht. Bij afzegging binnen 24 uur wordt de gereserveerde tijd wel in rekening gebracht, ook bij ziekte.

Ik hanteer de standaard betalingsvoorwaarde van de VVH. Deze betalingsvoorwaarden vind je hier.

Vergoeding door zorgverzekeraars

Haptotherapie wordt in veel gevallen (deels) vergoed door de zorgverzekeraar, mits de haptotherapeut GZ-geregistreerd is. Raadpleeg hiervoor de polisvoorwaarden van uw verzekering. Op de vergoedingenlijst van de VVH staat een overzicht van zorgverzekeraars die haptotherapie in hun pakket hebben opgenomen.

Nota bene: vergoeding voor haptotherapie valt onder de aanvullende verzekering, hierdoor heeft het geen invloed op het verplichte eigen risico.

Register en klachtenprocedure

Ik ben geregistreerd GZ Haptotherapeut en aangesloten bij de Vereniging Voor Haptotherapeuten (registratienummer 39). Voor het register van GZ Haptotherapeuten klik hier.

Voor de beroepscode van de VVH klik hier.

Voor het informatie over privacy en bewaarde gegevens (in het kader van de wet AVG) zie de Privacyverklaring.

Mocht je niet tevreden zijn over de behandeling en als we er in gezamenlijk overleg niet uit komen dan is er een officiële klachtenprocedure. De VVH regelt dit collectief voor de geregistreerde GZ haptotherapeuten. Voor meer informatie zie de klachtenprocedure pagina op de VVH-website.

Openingstijden praktijk

Ik ben maandag t/m vrijdag aanwezig tijdens kantooruren.

Overige informatie

Registratienummer VVH: 39

AGB Zorgverlenerscode: 90030227

AGB Praktijkcode: 90009225

KvK: 34348264

Rekeningnummer: NL15INGB0005750007

Trainingen

Naast individuele therapie verzorg ik ook trainingen voor groepen uit bijvoorbeeld de gezondheidszorg, het bedrijfsleven of de overheid. Dit is altijd maatwerk, dus bij interesse kunt u kontakt met mij opnemen zodat de mogelijkheden besproken kunnen worden.

Contact

Erika Mesters

Lootsstraat 35
1053 NV Amsterdam
T. 020-6851394
M. 06-28519714
E. info@haptotherapie-oudwest.nlAfspraak maken

Referentie

“Erika biedt een veilige plek om aan jezelf te werken. Het in contact komen met je lichaam en gevoel heeft me nieuwe inzichten gegeven”